Przejdź do stopki

Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego

Treść


Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego.


Wymagane dokumenty:
1. Wnioski:
Wniosek_o_odtworzenie_tresci_aktu_urodzenia.doc (40.00 Kb)
Wniosek_na_odtworzenie_tresci_aktu_malzenstwa.doc (41.00 Kb)
Wniosek_o_odtworzenie_tresci_aktu_zgonu.doc (42.00 Kb).
2. Załączniki:
  • aświadczenie z USC, w którym aktpowiniensię znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie księgi,
  • posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane ma zawierać odtwarzanyakt, dokumenty posiłkowe to np.: świadectwa, legitymacje, zaświadczenia oraz odpisy innych aktów stanu cywilnego .
  • zaświadczeniez USC Warszawa Śródmieście i USC Łódź – Śródmieście o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy – w przypadku gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju .
3. Do wglądu : dowód osobisty.
Opłaty:
Opłata skarbowa:
  • za wniosek- 5 zł. (w znaczkach)
  • za każdy załącznik – 0.50 zł. (w znaczkach)
  • zawydaną decyzję - 30zł. (w znaczkach)
W kasie Urzędu Miasta - parter od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
w ciągu 3 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Szczawnicy
Nr pokoju: 06
Nr telefonu: (018) 2622203 wew.27

Godziny Urzędowania:
poniedziałek : od godz. 9.00 do godz.17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek : od godz.7.30 do godz. 15.30

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiegow Krakowieza pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnegow Szczawnicy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Podstawa prawna:
art. 34 – 35i art. 70 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 roku, Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami)

Uwagi:
Wtrakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego może zaistnieć konieczność przesłuchania stron, świadków na okoliczność zaistnienia zdarzenia oraz ustalenia innych danych , które znajdą odzwierciedlenie w odtwarzanym dokumencie.

Opracował: Z-ca Kierownika USC - mgr Joanna Stychno
Data aktualizacji: 03.01.2006 r.
Sprawdził: Radca Prawny Renata Gawęda