Przejdź do stopki

oferta PTTK Oddział Pieniński - 2013

Treść

Informujemy, że w dniu 14 czerwca 2013 roku do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Obchody 120 - lecia Oddziału PTTK w Szczawnicy” złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Pieniński w Szczawnicy .

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zamieszcza ofertę do konsultacji społecznych na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica na tablicy ogłoszeń oraz na oficjalnym portalu miasta www.szczawnica.pl w zakładce "Organizacje pozarządowe".

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail radamiasta@szczawnica.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34 - 460 Szczawnica.

Treść oferty
„Obchody 120 - lecia Oddziału PTTK w Szczawnicy”

(plik do pobrania)

 

opracowała: Anna Szczepaniak
data publikacji: 19 czerwca 2013 r.