Przejdź do stopki

Podział nieruchomości

Treść

Podział  nieruchomości

 

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki/ek
2. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości.
3. Wypis i wyrys z katastru nieruchomości.
4. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującą w dniu złożenia wniosku.
5. Wstępny projekt podziału (za wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95)
6. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
7. Wykaz zmian gruntowych.
8. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.
9. Mapę z projektem podziału.


Formularze / wnioski do pobrania:
- Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki/ek/          .DOC         .PDF    (kliknij aby pobrać)

 

Do wglądu:
-

Opłaty:

Brak.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc od dnia złożenia kompletnego wniosku.


Jednostka / osoba odpowiedzialna:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Krzysztof Jurkowski
nr pokoju: 15, II piętro
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 29


Godziny Urzędowania:
Poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
Wtorek - Piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica  (Dziennik Podawczy)
nr pokoju: 7, I piętro
lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza w systemie ePUAP


Tryb odwoławczy:
Przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.


Podstawa prawna :

Art. 96 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2010r. Nr.102 poz.651 /
 

Uwagi i dodatkowe informacje:
-
 


Opracowała:  Krzysztof Jurkowski - Podinspektor
Sprawdził pod względem prawnym: Jacek Szpulak - Radca Prawny
Zatwierdził: Tomasz Hurkała - Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
Wprowadził:
Rafał Szatkowski - Informatyk
Data aktualizacji: 30.06.2011 r.