Przejdź do stopki

oferta Szczawnickiego Chóru Kameralnego

Treść

Oferta Szczawnickiego Chóru Kameralnego 2019 r.

Informujemy, że w dniu 3 lipca 2019 roku do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365z późn. zm.) wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Barokowe Eksploracje 2019 - koncert oratoryjny” złożona przez Szczawnicki Chór Kameralny w Szczawnicy.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zamieszcza ofertę do konsultacji społecznych na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica na tablicy ogłoszeń oraz na oficjalnym portalu miasta www.szczawnica.pl w zakładce "Organizacje pozarządowe".

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail promocja@szczawnica.pl (z dopiskiem w tytule: UWAGI OFERTA) lub pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34 - 460 Szczawnica.

Barokowe eksploracje 2019 -koncert oratoryjny

(oferta do pobrania)

1.pdf
2.pdf

3.pdf

 

opracowała: Sylwia Piekarczyk

data publikacji: 3 lipca 2019 r.