Przejdź do stopki

Oświadczenie o uznaniu dziecka

Treść


Oświadczenie o uznaniu dziecka.

Wymagane dokumenty:
1.Do wglądu
  • dowody osobiste rodziców,
  • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli urodziło się poza Szczawnicą,
  • postanowienie sądu opiekuńczego ustanawiające przedstawiciela ustawowego w przypadku rodziców małoletnich / uzyskuje się je w Wydziale Rodzinnym i NieletnichSąduRejonowego właściwegodla miejsca ich pobytu stałego /.
Opłaty:
Nie wymagane

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Od ręki

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Szczawnicy
Nr pokoju: 06
Nr telefonu: (018) 2622203 wew.27

Godziny Urzędowania:

poniedziałek : od godz. 9.00 do godz. 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek : od godz.7.30 do godz. 15.30

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:
art. 72 - 83 ustawy z dnia25 lutego 1964roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy( Dz. U.z 1964 roku, Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Uwagi:
¨ Uznanie dziecka przez ojca przed kierownikiem USC musi być dokonane przez niego osobiście.
¨Matka dziecka musi osobiście wyrazić zgodę na uznanie dziecka. Gdy jest ona małoletnia zgodę na uznanie wyraża przedstawiciel ustawowy dziecka

Opracował: Z-ca Kierownika USC - mgr Joanna Stychno
Sprawdził: Radca Prawny Renata Gawęda
Data aktualizacji: 03.01.2006 r.