Przejdź do stopki

Lesnica

Treść

Leśnica Pienińska - jedna z najstarszych wsi słowackich na Zamagarzu, lokowana prawdopodobnie 1297r przez ród Gorgeyów.Po nich w XIV w. wieś oddziedziczyła rodzina Borzewiczych. Ostatnimi właścicielami była rodzina Szwabych, która w roku 1518 sprzedała majątek kartuzom. Od 1707 wieś należała do właścicieli Czerwonego Klasztoru. W 1630 r.za czasów Pawła Rakoczego z czerwonego klasztoru wybudowano tu drewniany Kosciół pw. Św. Doroty ,który był filia parafii w Lechnicy. W kościele tym był cudowny posąg Świętej Doroty, który przeniesiono w 1712 do kaplicy za wsią. W roku 1757 wybudowano w Leśnicy nowy murowany kościół pod wezwaniem Michała Archanioła. Parafia została erygowana w 1776r. Wieś znajduje się przy granicy z Polską, pod głównym grzbietem Małych Pienin w dolinie Leśnickiego Potoku. Położona na wysokości - 485m.npm. Liczy 500 mieszkańców. Rejon wokół tego potoku wraz z 300 metrowym przełomem- kanionem jest rezerwatem przyrody i atrakcja turystyczną. Ze skał i wzgórz Leśnicy roztaczają się niespotykane widoki na Przełom Dunajca. Przez całe wieki żyli tu górale ,którzy zajmowali się rolnictwem i pasterstwem. Obecnie wielu z nich przewozi łodziami turystów po Dunajcu. Wieś charakteryzuje się specyficzna zabudową, domy i zabudowania gospodarcze ustawione są w czworoboki Położenie Leśnicy przy malowniczym Przełomie Dunajca -sprawia, że jest nie lada atrakcja turystyczną, zwłaszcza dla turystów z Polski. O d 1996 r. kiedy uruchomiono graniczne przejście turystyczne ze Słowacja miasto Szczawnica nawiązała z Leśnicą współpracę przygraniczną , a mieszkańcy odwiedzają się wzajemnie w czasie dorocznych odpustów. Leśnica atrakcyjna jest także zimą - funkcjonuje tu wyciąg narciarski oraz całoroczne schronisko turystyczne "Pieniny"


 

Umowa zawarta pomiedzy Uurzędem Miasta Szczawnica a Leśnica Pieninska została podppisana w dniu 24 czerwca 1998 roku. W ramach podpisanej współpracy z gminą przygraniczną Leśnica / Słowacja / Miasto Szczawnica realizowało projekt dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej Fundusz Phare Credo pt. "Przez komunikację rowerową do współpracy transgranicznej - edukacyjna ścieżka pieszo - rowerowa Szczawnica Leśnica". Realizowano wspólnie projekty ze środków unijnych zmierzające do promocji regionu Pienin po polskiej i słowackiej stronie np. publikacja folderów Szczawnica - Leśnica.

www.lesnica.sk