Przejdź do stopki

Interpelacja Radnej - Bożeny Soleckiej złożona podczas 57 zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2023

Treść

Radna Bożena Solecka, podczas 57 zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy, która odbyła się 27 lutego 2023 roku, złożyła interpelację dotyczącą planowanej zabudowy Rezerwatu Biała Woda. W interpelacji, radna wyraziła sprzeciw wobec planów zmiany funkcji remontowanego obiektu na kompleks hotelowo - usługowy oraz wystąpiła do Burmistrza o podjęcie stanowczych kroków w tej sprawie, dla zapobieżenia nieodwracalnym skutkom, jakie inwestycja spowoduje dla przyrody. Interpelacja znajduje się w załączniku.

Przewodniczący Rady Miejskiej, wraz z pismem z dnia 28 lutego 2023 roku, przekazał interpelację Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica. Pismo Przewodniczącego Rady znajduje się w załączniku.

Burmistrz w piśmie z dnia 10 marca 2023 roku udzielił radnej odpowiedzi na interpelację, informując o podjętej przez Radę Miejską uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, którego dotyczyła interpelacja. Pismo Burmistrza znajduje się w załączniku.

 

Interpelacja Radnej Bożeny Soleckiej (.pdf)

Pismo Przew. Rady do Burmistrza (.pdf)

Odpowiedź Burmistrza na interpelecję Bozeny Soleckiej (.pdf)