Przejdź do stopki

Gospodarka

Treść

Miasto upatruje szansę swojego rozwoju w ekologicznych inwestycjach. Stąd budowa w pełni bezpiecznej dla środowiska oczyszczalni ścieków, kotłowni używających oleju opałowego - w budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych, nowego wysypiska śmieci neutralnie neutralizowanego oraz propagowanie idei segregacji odpadów. Władze miejskie postanowiły planowo podejść do kwestii rozbudowy miasta. Powstały opracowane przez specjalistów i dofinansowane przez fundusz ONZ - Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Stadium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego Miasta. Szczawnica nie chce rozwijać się w oderwaniu od swego położenia geograficznego i tradycji kulturowej. Przynależy do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, Euroregionu Tatry, Związku Gmin Podhalańskich, Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Europy Środkowej z Unią Europejską. Utrzymuje bliskie kontakty z zaprzyjaźnionymi miastami: Spiską Białą, Leśnicą (Słowacja), Harkany (Węgry), Perleberg (Niemcy), Schoeneiche (Niemcy - współpraca szkół), Oliveto Citra (Włochy). Miasto troszczy się o młodych, dbając o rozwój i unowocześnienie placówek edukacyjnych, a także pomagając w organizowaniu czasu wolnego proponując różnorodne formy pracy kulturotwórczej. Nie zapomina też o osobach niepełnosprawnych, oddając do ich dyspozycji lokale na prowadzenie zająć rehabilitacyjno-integracyjnych.