Interpelacje Radnych

Interpelacja Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wiesława Warzechy, złożona podczas LIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy, która odbyła się 22 grudnia 2022 roku.

 

Interpelacja Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wiesława Warzechy, zgłoszona podczas LI zwyczajnej sesji Rady, w dniu 31 października 2022 roku.

 

Interpelacja złożona przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szczawnicy Wiesława Warzechę podczas XLIV zwyczajnej sesji Rady w dniu 28 lutego 2022 roku.

 

Interpelacja złożona przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szczawnicy Wiesława Warzechę, podczas XXXVIII zwyczajnej sesji Rady, w dniu 30 września 2021 roku.

 

Interpelacja Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szczawnicy Wiesława Warzechy, złożona podczas XXXV zwyczajnej sesji Rady, w dniu 21 czerwca 2021 roku.

 

Interpelacja Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szczawnicy Wiesława Warzechy złożona w dniu 31 maja 2021 roku, dotycząca Zaplanowania i budywy nowego placu zabaw i skate - parku dla dzieci na terenie Miasta Szczawnica.

 

Interpelacja radnych: Anny Gębali, Jacka Gębali oraz Jacka Śliwińskiego, z XXXII sesji Rady Miejskiej.

 

Interpelacja radnego Marka Wierciocha, złożona w dniu 1 lutego 2021 roku, dotycząca zagospodarowania działki na miejsce relaksu i odpoczynku.

 

Interpelacja radnego Marka Słowika, złożona w dniu 17 grudnia 2020 roku, w sprawie potrzeb Szczawnicy Wyżnej.

 

Interpelacja radnego Marka Wierciocha złożona na XXV zwyczajnej sesji w dniu 26 października 2020 roku.

 

Interpelacja radnego Henryka Węglarza złożona podczas XXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 7 września 2020 roku.

 

Interpelacja radnego Henryka Węglarza złożona podczas XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2020 roku.

 

Interpelacja I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wiesława Warzechy, dotycząca weryfikacji przewoźników na terenie Miasta i Gminy Szczawnica złożona podczas XVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej, w dniu 30 grudnia 2019 roku.

 

Interpelacja I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wiesława Warzechy, dotycząca budowy gazociągu ul. Zawodzie złożona podczas XVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej, w dniu 30 grudnia 2019 roku.

 

Interpelacja radnej Bożeny Soleckiej, złożona podczas XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej, w dniu 28 października 2019 roku.

 

Interpelacja radnej Grażyny Surowiec, złożona podczas XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej, w dniu 28 października 2019 roku.

 

Interpelacja radnej Anny Gębali, złożona podczas XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej, w dniu 28 października 2019 roku.

 

Interpelacja I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wiesława Warzechy, złożona podczas IX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej, w dniu 30 maja 2019 roku.

 

Interpelacja radnego Marka Słowika złożona na VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej, w dniu 31 stycznia 2019 roku.

 

 

--------------------