Przejdź do stopki

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Treść

https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych

 

W ramach drugiego naboru konkursowego dofinansowanie przeznaczone było na zadanie:  Poprawa jakości życia mieszkańców w sołectwie Szlachtowa poprzez rozbudowę istniejącego wodociągu etap II ” -kwota otrzymanych środków z RFIL wynosi 2 516 871,88 zł. W ramach uzyskanych oszczędności po przetargu pozostała kwota została przeznaczona na dwa zadania:

  1. Zadanie  „Przebudowa oraz budowa sieci wodociągowej  w Szczawnicy ul. Skotnicka”, Całkowita wartość zadania wynosi  326 073,00 w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 220 000,00 zł

Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PEHD zgrzewanych doczołowo SDR 11, podłączenie jej do istniejącej sieci i włączenie do ruchu łącznie z elementami armatury PPOŻ. Montaż kontenera pompowni wraz z  instalacją elektryczna wewnętrzna,

 

  1. Zadanie „Budowa sieci wodociągowej  w Szlachtowej ul. Berech”. Całkowita wartość zadnia wynosi  398 397,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi  300 000,00 zł

Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PEHD zgrzewanych doczołowo SDR 11, podłączenie jej do istniejącej sieci i włączenie do ruchu łącznie z elementami armatury Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych wraz z połączeniem rur metodą zgrzewania czołowego (PE, PEHD, SDR11) o śr. zewnętrznej 90 mm na odcinku „E” – „E” – 393,50m Montaż hydrantów pożarowych nadziemnych – 2 kpl. Montaż hydrantów pożarowych podziemnych - 1 kpl

 

 

Zadanie nr.1. Poprawa jakości życia mieszkańców w sołectwach Jaworki i Szlachtowa poprzez rozbudowę istniejącego wodociągu.

 

Zadanie nr.2. Poprawa jakości życia mieszkańców w sołectwie Szlachtowa poprzez rozbudowę istniejącego wodociągu etap II.

 

Zadanie nr 3. Podniesienie walorów architektonicznych połączenia ul. Szalaya z uzdrowiskową częścią miasta