Przejdź do stopki

Otwarcie schodów Św. Kingi

Otwarcie schodów Św. Kingi

Treść

Otwarte dla pieszych zostały „Schody św. Kingi”. W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie walorów architektonicznych połączenia ul. Szalaya z uzdrowiskową częścią miasta - przebudowa schodów od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz z deptakiem do kościoła poprzez zastosowanie nowych rozwiązań materiałowych, zieleni, miejsc odpoczynku, oświetlenia” wykonane zostały prace związane z przebudową ciągów komunikacyjnych od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora oraz w stronę kościoła parafialnego.

Prace zostały rozpoczęte z dniem podpisania umowy na roboty, tj 04.07.2022 r. Inwestycja została zakończona w dniu 29.09.2023 r. Podczas realizacji zadania wynikła konieczność wykonania robót dodatkowych oraz zamiennych, które ostatecznie zwiększyły wartość realizacji inwestycji o kwotę 499 678,33 zł. W efekcie wartość całkowita inwestycji wyniosła 2 198 044,33 zł.

Zdjęcia