Przejdź do stopki

Współpraca

Treść

Szczawnica przynależy do:


Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP - Krynica

Euroregionu "TATRY" - Nowy Targ

Małopolska Organizacja Turystyczna

Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny

 

Ponadto Szczawnica utrzymuje partnerskie kontakty z 6 miastami za granica Polski
Celem współpracy zagranicznej pomiędzy gminami partnerskimi jest miedzy innymi :

  • Poznanie historii , tradycji kulturalnej i dorobku miejscowości partnerskich
  • Bezpośrednie kontakty mieszkańców , w szczególności dzieci i młodzieży
  • Stworzenie warunków do wymiany doświadczeń w działalności małych przedsiębiorstw
  • Wymiana w dziedzinie kultury , sportu , turystyki i pożarnictwa .
  • Utrzymywanie kontaktów między różnymi organizacjami oraz strukturami gmin partnerskich
  • Wymiana doświadczeń i ekspertów we wszystkich dziedzinach życia.

   

   

Miasta partnerskie