Przejdź do stopki

Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica

Treść

Miasto i Gmina Szczawnica otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 484 451,53 zł na realizację zadania: "Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - poddziałanie 4.3.2 głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca robót budowlanych. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez BC PROGRES Bożena Chlebek na kwotę 797 000,00 zł.

W ramach projektu wykonana została modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica poprzez:

  1. Ocieplenie ścian zewnętrznych w starszej części budynku - wełna mineralną o wsp.λ=0,037 (W/mK) gr. 18 cm kl. ogniowej A1 na zewnątrz ścian.
  2. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem wełną mineralną o wsp.λ=0,037 (W/mK) i gr. 24 cm.
  3. Modernizacja poddasza starej części. budynku.
  4. Wymiana stolarki okiennej w starszej części budynku na stolarkę szczelną o wsp. przenikania U=0,9 (W/m2K).
  5. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w starszej części budynku na stolarkę szczelną o wsp. przenikania U=1,3 (W/m2K).
  6. Wymiana kotła olejowego na dwie pompy ciepła o mocy 23 kW ka wraz z modernizacją instalacji C.O.
  7. Zakup i montaż zasobnika cwu o poj. 500 l.
  8. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp.

Realizacja zadania skutkować będzie obniżeniem zapotrzebowania na energię końcową budynku, redukcją niskiej emisji oraz dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (m.in. WT 2021).