Porządek obrad posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 27.08.2020 godz. 15:00

PORZĄDEK OBARD
posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szczawnicy,
w dniu 27 sierpnia 2020 roku, godzina 15:00.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie skarg przekazanych do rozpatrzenia przez Komisję.
4. Sprawy bieżące.
5. Zakończenie posiedzenia.

Informacja:
Ze względu na podwyższone zagrożenie epidemiczne (objęcie Powiatu Nowotarskiego oraz Miasta i Gminy Szczawnica tzw. czerwoną strefą), posiedzenie Komisji odbędzie się w systemie online.

 

Tagi