Przejdź do stopki

Petycja nawołująca do przygotowania pakietu profilaktycznego

Treść

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 870) podaje się do wiadomości, że w dniu 8 lutego 2021 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica wpłynęła petycja  dotycząca przygotowania jeszcze w pierwszej połowie lutego:
„1. Komunikatu/Uchwały, której treść pokaże się w gminnych mediach społecznościowych, w tym na profilach radnych, na portalach gminnych i w lokalnej gazecie.
2. Pakietu profilaktycznego, dla wszystkich starszych osób, do których informacje internetowe nie docierają, lub nie są w stanie kupić sobie suplementów (brak pieniędzy lub samodzielności, inwalidztwo itd.).”

 

Skan petycji (.pdf)

 

W skanie petycji zostały zanimizowane dane osobowe składającego petycję, ponieważ nie zawarł on w jej treści informacji o wyrażeniu zgody na publikację danych, o czym stanowi art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.

W dniu 12 lutego 2021 roku do Autora petycji zostało wystosowane pismo, wzywające do uzupeł-nienia, wyjaśnienia lub sprecyzowania treści petycji zgodnie z wymogami wyżej wymienionej usta-wy.  

 

Skan pisma (.pdf)

 

W dniu 17 lutego 2021 roku, na adres e-mail Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica wpłynęła odpo-wiedź wnoszącego petycję, w której poinformował on o wycofaniu petycji.

 

Skan pisma (.pdf)