Przejdź do stopki

Rewitalizacja placu Dietla oraz promenady spacerowej do pijalni w Szczawnicy wraz z elementami ...

Treść


Rewitalizacja placu Dietla oraz promenady spacerowej do pijalni w Szczawnicy wraz z elementami małej architektury uzdrowiskowej i przebudową pijalni wody mineralnej

 

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest zagospodarowanie uzdrowiskowego centrum Szczawnicy, którego centralnym miejscem jest plac Dietla. W zakres projektu wchodzi zagospodarowanie odcinka górnego – od placu Dietla do Zakładu Przyrodoleczniczego (ZPL) wraz z przebudową samego placu oraz odcinka dolnego od ZPL do ulicy. Całość projektu leży na terenie strefy A uzdrowiska.


Całość zadania składa się z dwóch podstawowych elementów:

W CZĘŚCI PIERWSZEJ (PL. DIETLA – ZAKŁAD PRZYRODO-LECZNICZY) przewiduje się modernizację 3 768 m2 nawierzchni placów i ciągów pieszych wraz z modernizacją fontanny w centralnej części placu. Fontanna uzyska nową formułę nawiązującą stylistycznie do architektury placu i otaczających go budynków. Dodatkową atrakcją podkreślającą zarówno architekturę samej fontanny, jak i kompozycję całego placu będzie jej nocna iluminacja. Atrakcją będzie także tzw. sztuczna rzeka wraz z wodospadem, która nada tej przestrzeni niepowtarzalny charakter. Dla jej stworzenia wykorzystany zostanie istniejący ciek wodny i poprzez budowę nowego koryta wraz ze specyficznym ukształtowaniem powstanie ciekawy element kompozycyjny przestrzeni. Kolejnym elementem projektu będzie gruntowna modernizacja pijalni wody mineralnej, która w obecnym kształcie nie współgra z otoczeniem i nie nawiązuje do obowiązującego w tej części Uzdrowiska stylu.
Stary pawilon zostanie rozebrany, a w to miejsce zostanie zbudowana nowa, otwarta konstrukcja drewniana z ogólnodostępną czerpnią wody mineralnej.
Prace uzupełni gruntowna modernizacja ciągów pieszych i wyposażenie ich w elem. małej architektury. Planuje się budową ok. 1 600m2 żwirowych alejek wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, tablice informacyjne). Dodatkowo zmodernizowane zostaną schody na osi widokowej do Inhalatorium (ok. 350 m2). W tej części Parku planuje się także odtworzenie pawilonu Waleria, który był niegdyś czerpnią wody mineralnej. Planowane zagospodarowanie pawilonu, wraz z szeregiem tablic informacyjnych, będzie miało efekt edukacyjny i pozwoli zapoznać się zarówno z historią Uzdrowiska, jak i technologią wydobywania wód mineralnych wraz z charakterystyką znajdujących się na terenie Szczawnicy źródeł. Ostatnim elementem architektonicznym w tej części będzie posadowienie nowej fontanny na placu przy ZPL.
Całość prac w tej części uzupełni kompleksowa modernizacja i przebudowa zieleni – planuje się remont ok. 3 000 m2 pow. Trawników oraz nowe nasadzenia ok. 220 drzew, w tym ok. 20 drzew specjalnych (specjalnie sprowadzone dorosłe i już ukształtowane rododendrony, które stworzą parki kwiatowe na modernizowanych obszarach).Istotnym elementem dopełniającym końcowy efekt prac będzie montaż oświetlenia, które podkreśli i wydobędzie specyficzny klimat zmodernizowanej przestrzeni. W ramach projektu planuje się montaż ok. 50 lamp na pl. Dietla, 100 lamp na zmodernizowanych alejkach (w tym 50 szt. oświetlenia wysokiego i 50 szt. oświetlenia niskiego), oświetlenie schodów do Inhalatorium (40 szt.), a także podświetlenie reflektorowe najbardziej cennych elem. modernizowanej architektury (40 szt. reflektorów) oraz iluminację sztucznej rzeki (20 szt. specj. lamp).

NA DRUGĄ CZĘŚĆ PROJEKTU (TJ. ODCINEK DOLNY OD ZPL DO ULICY) składać się będzie remont alejek wraz z wymianą krawężników, przebudowa placu dolnego wraz z budową na nim fontanny, a także remont trawników wraz z nowymi nasadzeniami. Należy podkreślić KOMPLEKSOWOŚĆ PROJEKTU – zarówno w odniesieniu do niego samego (gruntowna zmiana wizerunku starej części uzdrowiska poprzez rewitalizację przestrzeni pub. i nadanie jej nowych funkcji – estetycznych, kulturotwórczych, edukacyjnych, rozwojowych), jak i w odniesieniu do całego miasta, dzięki podwyższeniu standardów modernizacji przestrzeni.

 

PLANSZA KOMPOZYCYJNA PZT120410 Model  (.pdf)

Artevia prezentacja   (.pdf)

 

Wizualizacja pl. Dietla:

  

   

Projekt fontanny pl. Dietla  (.pdf)

Projekt fontanny RZEŹBA  (.pdf)

Projekt fontanny RZEŹBA 2  (.pdf)

Projekt PLAC DOLNY WIZUALIZACJE  (.pdf)

Projekt rzeka WIZUALIZACJE 1   (.pdf)

Projekt rzeka WIZUALIZACJE 2   (.pdf)

 


21 czerwca 2010 - Umowy o rewitalizacji Parku Dolnego oraz Placu Dietla i ulicy Zdrojowej w Szczawnicy - podpisane 

 

 

 
 


 

14 luty 2011 - BIP - Zamówienia publiczne - ogłoszenia - Rewitalizacja Pl. Dietla oraz promenady spacerowej do pijalni wraz z elementami małej architektury uzdrowiskowej i przebudową pijalni wody mineralnej

30 marca 2011 - BIP - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi Pełnienie obowiązków inżyniera odpowiedzialnego za całościowe zarządzanie kontraktem realizowanym w ramach projektu polegającego na: „REWITALIZACJI PL. DIETLA ORAZ PROMENADY SPACEROWEJ DO PIJALNI WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY UZDROWISKOWEJ I PRZEBUDOWĄ PIJALNI WODY MINERALNEJ”
 GALERIA ZDJĘĆ - prace bieżące
   (ostatnia aktualizacja 19 lipca 2012 r.)

FILM - informacyjny o postępach w trakcie realizacji   ( 25 maja 2012 r.)