Przejdź do stopki

Modernizacja systemu gospodarowania odpadami na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Treść

Modernizacja systemu gospodarowania odpadami na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji i realizacja kompleksowej przebudowy istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dodatkowo planuje się modernizację drogi dojazdowej, budowę kompostowni. W miejscach o dużym natężeniu ruchu turystycznego zostaną zamontowane kosze przeznaczone do segregacji. Dodatkowo zorganizowane zostaną miejskie punkty elektroodpadów. Projekt obejmuje również zakup samochodu do obsługi koszy ulicznych. Inwestycja pozwoli zapewnić możliwie niskie koszty związane z usługami komunalnymi w tym obszarze zarówno dla gminy jak i jej mieszkańców.

Na zadanie została udzielona promesa przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 9.718.500,00 PLN w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych