Przejdź do stopki

Petycja o opinię w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego dotyczącego wyrażenia zgody na wdrożenie nowego kodeksu wyborczego autorstwa wyżej wymienionej oraz wdrożenia w Polsce ustroju prezydencko - ludowego

Treść

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 870) podaje się do wiadomości, że w dniu 10 lutego 2021 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica wpłynęła petycja Pani Teresy Garland o opinię w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego dotyczącego  wyrażenia zgody na wdrożenie nowego kodeksu wyborczego autorstwa wyżej wymienionej oraz wdrożenia w Polsce ustroju prezydencko - ludowego.

 

Skan petycji (.pdf)

 

W dniu 11 lutego 2021 roku do Autorki petycji zostało wystosowane pismo, wzywające do wyjaśnienia i sprecyzowania treści petycji, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

 

Skan pisma (.pdf)

 

Autorka petycji nie dokonała jej uzupełnienia w ustawowym terminie 14 dni, w związku z czym petycja nie została rozpatrzona. Informacja o nie rozpatrzeniu petycji została przekazana wnoszącej petycję.

 

Skan pisma (.pdf)