Przejdź do stopki

Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały

Treść

Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały

 

Kogo dotyczy:
Dotyczy osób, które zostały wezwane przez inne instytucje do dostarczenia urzędowego zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały.

 

Wymagane dokumenty:
1. Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia.
2. Dowód osobisty.


Formularze / wnioski do pobrania:
Podanie o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały        .DOC           .PDF 


Opłaty:

Opłata skarbowa za zaświadczenie – 17.00 zł Opłatę wpłaca się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy

Bank Spółdzielczy w Krościenku nad Dunajcem
O/Szczawnica nr 6088 1700 0020 0100 0005 8901 01

Osoby , które meldują się na pobyt stały otrzymują bezpłatnie poświadczenie zameldowania na pobyt stały , ważne 2 miesiące od daty wystawienia.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.


Jednostka i osoba odpowiedzialna:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - Ewidencja Ludności
Lucja Czaja
nr pokoju: 6, parter
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 23


Godziny Urzędowania:
Poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
Wtorek - Piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - stanowisko Ewidencji Ludności
nr pokoju: 6, parter


Tryb odwoławczy:
Zażalenie.


Podstawa prawna :

- § 10 ust. 1 - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Z 2002r. Nr 236, poz. 1999 ).
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wraz z załącznikiem zawierającym szczegółowy wykaz opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia (Dz. U. Nr 225 poz . 1635 ).

 

Uwagi i dodatkowe informacje:
Zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały są wydawane osobom, których dotyczą – nie mogą by wydawane osobom postronnym.
 

 

Opracowała:  Lucja Czaja - Inspektor
Sprawdził pod względem prawnym: Jacek Szpulak - Radca Prawny
Zatwierdził: Tomasz Hurkała - Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
Wprowadził: Rafał
Szatkowski - Informatyk
Data aktualizacji: 20.06.2011 r.