Przejdź do stopki

Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Szczawnicy

Treść

Od dnia 01 marca 2018 roku rusza realizacja projektu Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
W ramach projektu:
- zostaną utworzone dwa nowe oddziały przedszkolne:
* 1 oddział w Szkole Podstawowej nr.2 - 25 miejsc
* 1 oddział w Miejskim Przedszkolu Publicznym - 20 miejsc (w sumie przedszkole będzie dysponować 145 miejscami)
- nowe oddziały zostaną wyposażone w meble oraz pomoce dydaktyczne,
- przewidziano budowę placu zabaw w Szkole Podstawowej nr.2,
- planuje się adaptacje budynku Miejskiego Przedszkola w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych.
- szkolenia dla kadry pedagogicznej
- dodatkowe zajęcia dla dzieciaków uczęszczających do SP2 oraz MPP:
* Interaktywne przedszkolaki - zajęcia rozwijające wiedzę w obszarze tematów matematycznych
* Przyroda wokół przedszkolaków - zajęcia rozwijające wiedzę w obszarze tematów przyrodniczych
* Gimnastyka korekcyjna
* zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – zajęcia rozwijające: percepcje słuchową, percepcje wzrokową, sprawność manualną
* Rytmika
* Logopedia
- zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia dodatkowych zajęć oraz sprzęt Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej.
Budżet projektu 1.153.898,56 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 980.813,56 zł
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

 

Rekrutacja do projektu

Plakat (.jpg)

Regulamin na szkolenia i zajęcia (.docx)

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w MiG Szczawnica

Realizacja projektu w MiG Szczawnica