Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Szczawnicy

Od dnia 01 marca 2018 roku rusza realizacja projektu Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
W ramach projektu:
- zostaną utworzone dwa nowe oddziały przedszkolne:
* 1 oddział w Szkole Podstawowej nr.2 - 25 miejsc
* 1 oddział w Miejskim Przedszkolu Publicznym - 20 miejsc (w sumie przedszkole będzie dysponować 145 miejscami)
- nowe oddziały zostaną wyposażone w meble oraz pomoce dydaktyczne,
- przewidziano budowę placu zabaw w Szkole Podstawowej nr.2,
- planuje się adaptacje budynku Miejskiego Przedszkola w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych.
- szkolenia dla kadry pedagogicznej
- dodatkowe zajęcia dla dzieciaków uczęszczających do SP2 oraz MPP:
* Interaktywne przedszkolaki - zajęcia rozwijające wiedzę w obszarze tematów matematycznych
* Przyroda wokół przedszkolaków - zajęcia rozwijające wiedzę w obszarze tematów przyrodniczych
* Gimnastyka korekcyjna
* zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – zajęcia rozwijające: percepcje słuchową, percepcje wzrokową, sprawność manualną
* Rytmika
* Logopedia
- zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia dodatkowych zajęć oraz sprzęt Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej.
Budżet projektu 1.153.898,56 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 980.813,56 zł
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

 

Rekrutacja do projektu

Plakat (.jpg)

Regulamin na szkolenia i zajęcia (.docx)

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w MiG Szczawnica

Realizacja projektu w MiG Szczawnica