Przejdź do stopki

Rozbudowa drogi gminnej nr 364841K ul. Biała Woda w m. Jaworki

Treść

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 364841K ul. Biała Woda w miejscowości Jaworki. W zakres zadania wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac dotyczących rozbudowy odcinka drogi gminnej z dostosowaniem jej parametrów do obowiązujących przepisów, m.in. wykonanie niezbędnych umocnień korpusu drogi przy sąsiadującym z drogą potoku, remont i przebudowa systemu odwodnienia drogi, budowa ciągu pieszo jezdnego z nawierzchnią asfaltową oraz z betonowej kostki brukowej po wcześniejszej wymianie/uzupełnieniu podbudowy oraz częściowa modernizacja oświetlenia drogowego. Odcinek rozbudowywanej drogi gminnej ma swój początek w rejonie skrzyżowania ulic Biała Woda z ulicą Zaskalskie, a kończy się za przepustem na potoku Pod Jasielnik. W ramach tej inwestycji przewiduje się też zmianę organizacji ruchu drogowego polegającej na wprowadzeniu ograniczeń prędkości, tonażu dla polepszenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu.

Na zadanie została udzielona promesa wstępna przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 8.835.000,00 PLN w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych