Przejdź do stopki

Projekt #zdalna Szkoła

Treść

W ramach realizacji programu #zdalnaSzkoła Miasto i Gmina Szczawnica zakupiła 25 laptopów oraz zapewniła dostęp do Internetu 11 uczniom uczęszczającym do placówek oświatowych na terenie Gminy Szczawnica. Zakupione laptopy zostały przekazane do szkół podstawowych, które następnie zostały użyczone na czas prowadzenia nauki zdalnej potrzebującym uczniom/nauczycielom: 8 szt. laptopów otrzymała Szkoła Podstawowa nr.2 w Szczawnicy, 8 szt. Szkoła Podstawowa w Szlachtowej, 9 szt. Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawnicy. Koszt realizacji zadania 56.360,00 zł, środki na realizację projektu pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt #zdalna Szkoła jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.