Interpelacja złożona przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szczawnicy Wiesława Warzechę, podczas XXXVIII zwyczajnej sesji Rady, w dniu 30 września 2021 roku.