Przejdź do stopki

Wzmocnienie kształcenia transgranicznego i ustawicznego w mieście Biała Spiska

Treść

Tytuł mikroprojektu:
Wzmocnienie kształcenia transgranicznego i ustawicznego  w mieście Biała Spiska


Partnerzy mikroprojektu:
Miasto Biała Spiska
Miasto Szczawnica

Cel mikroprojektu:
Głównym celem mikroprojektu jest zwiększanie kwalifikacji zawodowych pracowników miasta Biała Spiska, jego organizacji i przedstawicieli organizacji pozarządowych w mieście.

Specyficzne cele mikroprojektu:
1. Likwidacja bariery językowej i zwiększanie umiejętności językowych pracowników miasta Białą Spiska, jego organizacji i przedstawicieli organizacji pozarządowych w mieście.
2. Zainicjowanie procesu kształcenia ustawicznego w mieście Biała Spiska z naciskiem na pobliskie pogranicze polsko-słowackie.
3. Zaoferowanie mieszkańcom miasta możliwości wykorzystania umiejętności językowych pracowników miasta Biała Spiska w razie konieczności kontaktu w języku polskim.
Zadania mikroprojektu:
1. Wstępne spotkanie partnerów projektu i grup docelowych
2. Realizacja kursu języka polskiego
3. Pobyt językowy w Polsce w tym seminaria specjalistyczne
4. Konferencja końcowa
5. Promocja i zarządzanie mikroprojektu

Budżet projektu:
Całkowite koszty kwalifikowalne:   46 555,50  EUR
Dofinansowanie mikroprojektu z EFRR (85%): 39 572,17 EUR
Dofinansowanie mikroprojektu z budżetu państwa (10%): 4 655,55 EUR
Dofinansowanie mikroprojektu z  budżetu miasta (5%): 2 327,78 EURMikroprojekt pt. „Wzmocnienie kształcenia transgranicznego i ustawicznego
w mieście Biała Spiska”
współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.


 

 

 >> PlLAKAT <<   (.pdf)