Przejdź do stopki

Innowacyjna Edukacja Kluczem do Sukcesu Uczniów Gminy Szczawnica

Treść

 

Dnia 9 maja 2017 roku Miasto i Gmina Szczawnica podpisało umowę o dofinansowanie projektu Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Gminy Szczawnica.

Miasto i Gmina Szczawnica (MiG-Szcz) prowadzi trzy szkoły publiczne: Szkołę Podstawową w Szczawnicy (SP1), Szkołę Podstawowa w Szlachtowej (SPwSzl) oraz Gimnazjum Publiczne w Szczawnicy (Gim). Projekt skierowany jest do 288 uczniów, 308 uczennic oraz 10 nauczycieli, 46 nauczycielek zamieszkałych na terenie Gminy Szczawnica.

Celem projektu jest rozwój u dzieci i młodzieży Szczawnickiej kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych poprzez wprowadzenie innowacyjnych programów kształcenia. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w narzędzia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej(TIK) oraz stworzenie pracowni przedmiotowych. Rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie obsługi i wykorzystywania tik, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki metodą eksperymentu.

Projekt realizowany będzie etapami, planowane zadania:

Etap1. Stworzenie warunków do rozwoju–otwarcie i doposażenie pracowni do nauczania przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i informatycznych. Wyposażenie szkół oraz kadry nauczycielskiej w nowoczesny sprzęt TIK.

Etap2. Wprowadzenie programu dokształcania nauczycieli – mającego na celu poprawę jakości nauczania.

Etap3. Rozwijanie kompetencji uczniów:

- realizacja projektu edukacyjnego:zajęcia dodatkowe dla uczniów głównie w formie ćwiczeń prowadzonych metodą eksperymentu przy zastosowaniu nowoczesnych pomocy dydaktycznych w formule interdyscyplinarnej.

- organizacja dodatkowych warsztatów służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych oraz kółek rozwijających zainteresowania uczniów z zakresu przedmiotów ścisłych, prowadzonych innowacyjnymi metodami nauczania.

Rezultatem realizacji projektu będzie nabycie kompetencji kluczowych przez uczniów, natomiast nauczyciele rozwiną swoje umiejętności zawodowe, zostaną stworzone i doposażone pracownie przedmiotowe, szkoły zostaną wyposażone w narzędzia TIK (Technologie Informacyjno Komunikacyjne).

 

Książki opracowane przez uczniów w ramach realizacji projektu „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Gminy Szczawnica”

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa w Szlachowej

Podsumowanie realizacji projektu (link)