Przejdź do stopki

Gospodarka Mieszkaniowa, Gospodarka Odpadami

Treść

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA ODPADAMI

Stanowisko ds. czystości i porządku w gminie oraz nieruchomości komunalnych

 

  • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta i Gminy Szczawnica
  • Świadczenie usług przez Miasto i Gminę Szczawnica w zakresie załadunku, wywozu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica
  • Najem lokalu mieszkalnego