Przejdź do stopki

Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rewitalizacja centrum uzdrowiska Szczawnica

Treść

Zakres obejmuje ciąg pieszy i samochodowy wzdłuż ulicy Zdrojowej uzdrowiska i towarzyszące im obiekty małej architektury. Roboty dotyczyć będą: nawierzchni, obrzeży i podbudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Zdrojowej z uwzględnieniem poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, nawierzchni i podbudowy drogi bocznej do ul. Zdrojowej, schodów terenowych pomiędzy ciągiem pieszym a budynkiem niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej i apteki, montażu i modernizacji elementów małej architektury (w tym fontann) oraz elementów oświetlenia.

Na zadanie została udzielona promesa wstępna przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 4.900.000,00 PLN w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych