Przejdź do stopki

Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy

Treść

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 3.3 a złożono wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą ”Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy”.


Łączna wartość wniosku wynosi ponad 1 000 000,00 zł, z czego
Dotacja- 75%
Wkład własny - 25%

Istotą projektu jest rewaloryzacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczawnicy. Inwestycja będzie polegała na wykonaniu hydroizolacji i osuszenia piwnic, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont elewacji, wymianie pokrycia dachowego, modernizacji sali kinowej, modernizacji kotłowni oraz rewaloryzacji terenu po remoncie.


Wniosek przeszedł pomyślnie wszystkie etapy oceny został zakwalifikowany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Małopolskiego, z którym w najbliższym czasie Burmistrz Grzegorz Niezgoda podpisze umowę.


Umowa Podpisana

02.11.2009r

Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda 2 listopada podpisał umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego na realizację projektu p.n. „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy”.
Decyzja o przyznaniu dofinansowania dla Szczawnicy została podjęta przez Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 31 lipca 2009 r. Wniosek o dofinansowanie, złożony został przez władze Szczawnicy w dniu 14 października 2008 r. opiewa na kwotę ponad 1 000 000,00 zł z czego dotacja wynosi 75% a wkład własny Miasta zaledwie 25%.

Celem bezpośrednim projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców miasta i gminy Szczawnica jak i turystów poprzez zwiększenie dostępności do dóbr i usług kultury. Zadaniem miasta bowiem, jest nie tylko zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych społeczności lokalnej ale również zapewnienie dostępności do dóbr wyższego rzędu takich jak kultura. Społeczność lokalna powinna mieć zapewnioną możliwość obcowania z wszelkimi formami kultury takimi jak sztuka filmowa , sztuka teatralna, fotograficzna czy też malarska. Ale aby zapewnić możliwość obcowania z tymi formami sztuki niezbędne jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury kultury jak np. centrum kultury.

Szczawnickie Centrum Kultury zlokalizowane jest w budynku kina Pieniny, który jest także siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jednakże budynek ten jest w wysokim stopniu zdekapitalizowany i nie spełnia norm umożliwiających prezentację różnych form kultury. Podobnie rzecz wygląda w przypadku kultywowania dziedzictwa kulturowego regionu. Istniejące stowarzyszenia i organizacje kulturalne nie mają możliwości prezentacji swojej oferty ze względu na brak profesjonalnej infrastruktury. Dlatego bardzo ważnym zagadnieniem dla rozwoju kultury jest modernizacja istniejącego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczawnicy tak, aby zaspokojone zostały pod tym względem potrzeby mieszkańców i turystów.

Inwestycja będzie polegała na:
-Wykonaniu hydroizolacji i osuszenia piwnic,
-Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont elewacji,
-Wymianie pokrycia dachowego,
-Modernizacji sali kinowej,
-Modernizacji kotłowni,
-Rewaloryzacji terenu po remoncie.

Dotacja - 755 150,00 - 75%
Wkład własny- 251 716,00 - 25%
 

"Realizacja projektu pozwoli z jednej strony na zachowanie budynku pełniącego funkcje centrum kultury a z drugiej strony na dokonanie jakościowej zmiany w charakterze oferowanych usług kulturalnych. Wykonane prace w ramach rewaloryzacji budynku, spowodują, iż obiekt będzie dysponował kameralną, ale nowoczesną salą kinową (wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny) ze sceną umożliwiającą organizacje imprez artystycznych, koncertów i sztuk teatralnych.
Zmodernizowana sala kinowa będzie mogła służyć również organizacji imprez wystawowych. " - dodaje optymistycznie Burmistrz Grzegorz NIezgoda.

 


W dniu 20.11.2009r został ogłoszony przetarg na roboty budowlane


W dniu 21.01.2010r została podpisana umowa z wykonawcą na roboty budowlane

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ERBET Sp. z o. o.
ul. Węgierska 148 B
33-300 Nowy Sącz


 

Zakończenie pierwszego etapu prac związanych z gruntownym remontem budynku Ośrodka Kultury w Szczawnicy 


GALERIE ZDJĘĆ:

Budynek MOK - przed modernizacją

Budynek MOK - prace w trakcie modernizacji (ostatnia aktualizacja 6 lipca 2010 r.)

Budynek MOK - po modernizacji

 

 

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013