Przejdź do stopki

Modernizacja dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą

Treść

Modernizacja dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą

 

Zadanie wykonane będzie w 2 etapach: I etap opracowanie dokumentacji projektowej, II etap to realizacja robót w ramach których planuje się modernizację jezdni, chodników, ciągów komunikacyjnych, montaż barier ochronnych i zabezpieczających ruch drogowy i pieszy, przebudowę kanalizacji deszczowej, modernizację oświetlenia poprzez wyminę opraw oświetleniowych oraz rozbudowę istniejącego oświetlenia oraz budowę miejsc parkingowych.

Na zadanie została udzielona promesa przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2.797.749,05 PLN w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych