Przejdź do stopki

Wzrost atrakcyjności turystycznej Szczawnicy i Lesnicy - miast pogranicza polsko - słowackiego

Treść

 

 

 

 

 

 


 

Informacja o projekcie w ramach II naboru Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Wzrost atrakcyjności turystycznej Szczawnicy i Lesnicy - miast pogranicza polsko - słowackiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej

Oś Piorytetowa II Temat 1: Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki

Partner wiodący: Miasto i Gmina Szczawnica
Partnerzy: Obec Leśnica
Całkowita wartość projektu wydatki kwalifikowane 2 149 370,54 €
Całkowita kwota dofinansowania: 1 124 137,17 €

 

Informacja  (.doc)

Galeria zdjęć - w trakcie

www.wsercupienin.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013