Przejdź do stopki

Modernizacja ciągu komunikacyjnego oraz systemu odwodnienia ul. Św. Krzyża

Treść

Inwestycja polegała na modernizacji ciągu komunikacyjnego oraz systemu odwodnienia ul. Św. Krzyża. Zakres prac obejmował dwa odcinki: w km od 0+000 do km 0+380 (od skrzyżowania z ul. Szalaya do skrzyżowania z ul. Połoniny) oraz od km 0+830 do 1+459 (górny odcinek do połączenia z ul. Kunie). W ramach modernizacji wykonano wymianę nawierzchni asfaltowych na obydwóch odcinkach, natomiast na odcinku od km 0+830 do 1+459 wykonano dodatkowo częściową wymianę podbudowy, a co za tym idzie położono dwie warstwy masy asfaltowej w formie podbudowy oraz warstwy ścieralnej, regulację i odbudowę rowów odwadniających. W ramach modernizacji drogi zamontowane zostały dodatkowe odwodnienia liniowe, które usprawnią odprowadzenie wód opadowych. Dodatkowo w ciągu całej ulicy wprowadzona została nowa organizacja ruchu, która oprócz ograniczenia tonażu wprowadziła również ograniczenie prędkości, a także ruch jednokierunkowy na odcinku od km 0+830 do km 1+459.

Na zadanie zostało pozyskane dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 882.442,78 PLN w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych