Przejdź do stopki

Projekt #zdalna Szkoła +

Treść

W ramach drugiego konkursu organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa #zdalna Szkoła+, Gmina Szczawnica otrzymała grant w wysokości 55.000,00 zł pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup kolejnych laptopów, które analogicznie jak w pierwszym etapie projektu #zdalna Szkoła zostaną przekazane szkołom podstawowym, które to zgodnie z występującym zapotrzebowaniem rozdysponują laptopy nauczycielom oraz uczniom.
W ramach projektu #zdalna Szkoła+ dotarło do Nas 20 laptopów,  zakup został w 100 % sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 Zakupione laptopy zostały przekazane do szkół podstawowych: 7 szt. laptopów otrzymała Szkoła Podstawowa nr.2 w Szczawnicy, 5 szt. Szkoła Podstawowa w Szlachtowej, 8 szt. Szkoła Podstawowa nr.1 w Szczawnicy.
Koszt realizacji zadania 45.510,00 zł.