Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 870) podaje się do wiadomości, że w dniu 1 sierpnia 2022 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica wpłynęła petycja Pana Patryka Króla w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

Skan petycji (.pdf)