Przejdź do stopki

Środowisko

Treść

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Program Ochrony Środowiska

Nowy system gospodarki odpadami w Mieście i Gminie Szczawnica

Czyste Powietrze

Ekointerwencja

 


 W BIP UMiG Szczawnica w zakładce "Informacje o środowisku" zawarte się informacje m.in.:

- Program Ochrony Środowiska
- Plan Gospodarki Odpadami
- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
- Karty A: Wnioski o wydanie decyzji, Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego
- Karty B: Decyzje i postanowienia, Wskazania lokalizacyjne
- Karty C: Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
- Karty D: Polityki, strategie, plany lub programy
- Karty E: Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Analizy porealizacyjne, Przeglądy ekologiczne,Raporty o bezpieczeństwie, Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych, Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
- Karty F: Prognozy oddziaływania na środowisko, Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, Opracowania ekofizjograficzne, Rejestry substancji niebezpiecznych, Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, Rejestry poważnych awarii
- Karty G: Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
- Karty H: Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
- Karty I: Inne dokumenty