Przejdź do stopki

Poprawa jakości infrastruktury turystycznej w rejonie Pienińskiego Parku Narodowego

Treść

 

 

 

 

 

 


W ramach programu Współpraca Transgraniczna otrzymano dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa jakości infrastruktury turystycznej w rejonie Pienińskiego Parku Narodowego


Projekt zakłada budowę promenady spacerowej wzdłuż prawego brzegu Grajcarka z
elementami małej architektury – ławeczki wzdłuż promenady, mostki nad Grajcarkiem, tarasy widokowe. Wartość całkowita projektu to 2 412 278,52 EURO. Partnerem wiodącym (wnioskodawcą) jest Urząd Miasta i Gminy Szczawnica natomiast partner po stronie  Słowackiej to Obec Leśnica.

Projekt przeszedł pomyślnie ocenę formalną i techniczną i w dniu 28 maja 2009r. został zaakceptowany do dofinansowania. W najbliższym czasie  Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda podpisze umowę na dofinansowanie inwestycji.

 


15.09.2009r

Umowa podpisana – rusza budowa promenady nad Grajcarkiem

Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda podpisał w dniu 15 września umowę z Ministrem Rozwoju Regionalnego działającym jako instytucja Zarządzająca dla Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości infrastruktury turystycznej w rejonie Pienińskiego Parku Narodowego”.
Projekt złożony przez władze Szczawnicy w październiku 2008r., został zaakceptowany do dofinansowania końcem maja 2009 r. a całkowita jego wartość wynosi 2 412 278,52 EURO (ok. 10 000 000, 00 zł). Zakłada on budowę promenady spacerowej wzdłuż prawego brzegu Grajcarka wraz z elementami małej architektury. Znajdą się tam więc ławeczki do odpoczynku, donice z kwiatami oraz drzewkami, tarasy widokowe oraz stylowe mostki łączące obydwa brzegi Grajcarka. Promenada posiadała będzie zarówno część jezdną do domów znajdujących się przy niej oraz deptak przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszego. W tym roku, zakres prac przy promenadzie związany będzie ściśle z inną inwestycją realizowaną na terenie Szczawnicy a mianowicie rehabilitacją sieci wodociągowej. W pierszej kolejności zatem rozbudowana zostanie cała sieć wodociągowa wzdłuż Grajcarka, po czym rozpoczęte zostaną prace związane z budową promenady. Na efekt końcowy inwestycji trzeba więc będzie poczekać co najmniej do końca przyszłego roku.

Konieczność realizacji takiej inwestycji na terenie Szczawnicy uzasadniają co najmniej dwa powody. Jednym z nich są niezwykłe walory krajobrazowe i przyrodnicze wynikające z położenia Szczawnicy. Realizacja projektu wzmocni atrakcyjność turystyczną tego rejonu, co przełoży się na wzrost ruchu turystycznego, wzrost aktywności gospodarczej, wzrost ilości miejsc pracy a przede wszystkim na podniesienie poziomu infrastruktury turystycznej w tym regionie. Drugi powód uzasadniający realizację tego typu przedsięwzięcia wynika z układu urbanistycznego typowego uzdrowiska. „Standardowy” zdrój posiada swoje centrum, sanatoria lecznicze, pijalnię wód, miejsce imprez kulturalnych oraz promenadę, której w Szczawnicy zawsze brakowało. Dzięki realizacji tej inwestycji Szczawnica zwiększy zatem swój potencjał turystyczny i gospodarczy, poprawi infrastrukturę wypoczynkową oraz wzbogaci się o dodatkowy element budujący prestiż prawdziwego uzdrowiska.

Koncepcja promenady nad Grajcarkiem

 

 


25.09.2009r

25 września podpisano umowę z Słowackim partnerem Obec Leśnica reprezentowanym przez Starostę Jana Gondka.

 


W dniu 18.03.2010r została podpisana umowa z wykonawcą

Zakład Robót Mostowych MOSTMAR
Marcin i Grzegorz Marcinków Spółka jawna

Zarzecze, ul. Łęgowa 1
34-326 Pietrzykowice


 

Najdłuższa promenada spacerowa w Polsce  - artykuł 19.03.2010r

Prace wykończeniowe na promenadzie

Monitoring promenady spacerowej

Uroczystość zakończenia budowy promenady spacerowej - plakat

Zakończenie budowy promenady spacerowej - 02.05.2011r

 GALERIA ZDJĘĆ - podpisanie umowy   (18 marca 2010 r.)

GALERIA ZDJĘĆ - przkazanie placu budowy   (18 marca 2010 r.)

GALERIA ZDJĘĆ - prace bieżące   (aktualizacja 26 listopada 2010 r.)

GALERIA ZDJĘĆ - zakończenie budowy   (2 maja 2011 r.)


 

 

Partner projektu Obec Lesnica  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013