Przejdź do stopki

Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Jaworki

Treść

 

 

Operacja pn. Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Jaworki

Mająca na celu Podniesienie jakości infrastruktury rekreacyjno turystycznej w gminie Szczawnica poprzez wybudowanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaworki. Cel operacji zostanie osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową

 

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji Podniesienie jakości infrastruktury rekreacyjno turystycznej w  gminie Szczawnica

 


 

Zadanie polegało będzie na zamontowaniu bezpiecznych urządzeń zabawowych dla dzieci o wysokiej jakości- trwałe, kolorowe i estetyczne. Projekt przewiduje montaż następujących urządzeń: zestaw zabawowy, huśtawka wagowa i wahadłowa, karuzela, sprężynowiec oraz zestaw street workout. Na placu zostaną również zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej: rower i wioślarz na pylonie,  prasa nożna i surfer na pylonie , krzesło do wyciskania i wyciąg górny na pylonie, biegacz i orbitek na pylonie, stepper i poręcze na pylonie. Dodatkowo na terenie zostanie zamontowana mała architektura: ławki, kosze na śmieci i tablica na regulamin. Wykonawca robót wyłoniony zostanie w drodze postępowania przetargowego Cały teren będzie ogrodzony i zamykany na noc ze względu na zabezpieczenie urządzeń przed dewastacją. W okresie trwałości projektu w ciągu dnia  obiekt będzie ogólnodostępny.

 

Prace w trakcie realizacji   (.doc)