Przejdź do stopki

Zameldowanie decyzją administracyjną

Treść

Zameldowanie decyzją administracyjną

 

Kogo dotyczy:
Dotyczy osoby przebywającej stale pod wskazanym adresem, która nie może się tam zameldować, ponieważ nie uzyskała potwierdzenia pobytu w lokalu, dokonanego przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

 

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu stałego" lub „Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące”.
2. Dowód osobisty.
3. W przypadku pobytu stałego - potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego.


Formularze / wnioski do pobrania:
Zgłoszenie pobytu stałego          .PDF
Zgloszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące    
     .PDF


Opłaty:

10 zł opłata skarbowa za decyzję. Opłatę wpłaca się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy

Bank Spółdzielczy w Krościenku nad Dunajcem O/Szczawnica nr 6088 1700 0020 0100 0005 8901 01


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
30 dni.


Jednostka i osoba odpowiedzialna:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - Ewidencja Ludności
Lucja Czaja
nr pokoju: 6, parter
nr telefonu: 18 262 22 03 wew. 23


Godziny Urzędowania:
Poniedziałek : od godz. 9:00 do godz. 17:00
Wtorek - Piątek : od godz.7:30 do godz. 15:30


Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Szczawnica - stanowisko Ewidencji Ludności
nr pokoju: 6, parter


Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego , za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14-stu dni od daty jej otrzymania decyzji.


Podstawa prawna :

art.47 ust. 2 w związku z art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).

 

Uwagi i dodatkowe informacje:
-
 

 

Opracowała:  Lucja Czaja - Inspektor
Sprawdził pod względem prawnym: Jacek Szpulak - Radca Prawny
Zatwierdził: Tomasz Hurkała - Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica
Wprowadził: Rafał
Szatkowski - Informatyk
Data aktualizacji: 20.06.2011 r.