Przejdź do stopki

Rewitalizacja uzdrowiskowego Parku Dolnego w Szczawnicy wraz z elementami małej architektury uzdr.

Treść


Rewitalizacja uzdrowiskowego Parku Dolnego w Szczawnicy wraz z elementami małej architektury uzdrowiskowej

 

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest gruntowna modernizacja całego założenia parkowego. Koncepcja rewaloryzacji Parku Dolnego ma na celu przywrócenie jego świetności i znaczenia poprzez szereg zabiegów obejmujących m.in. istniejący drzewostan oraz zabytkowe obiekty architektoniczne. Koncepcja projektowa przewiduje nowy układ kompozycyjny alejek spacerowych, nowe nasadzenia zieleni
niskiej oraz nowe obiekty infrastruktury technicznej, a także zupełnie nowe elementy małej architektury, oświetlenia i iluminacji, które wzbogacą Park. Projekt wprowadza także nowe elementy, a także proponuje nową lokalizację i aranżację części istniejących obiektów parkowych, zwłaszcza pomników (co ma na celu integrację i uporządkowanie przestrzeni całego Parku).Projekt zlokalizowany w centralnej części  Szczawnicy, przy głównej drodze przebiegającej przez miasto z jednej strony i obiektów wczasowo-sanatoryjnych z drugiej. Całość projektu leży na terenie strefy A uzdrowiska. Głównym elementem, do którego nawiązuje nowa kompozycja alejek to tzw. „koło zabaw” w centralno-wschodniej części, w której zlokalizowane były główne atrakcje Parku Dolnego. Nowa kompozycja ma również kształt koła i skupia szereg zróżnicowanych atrakcji. Koncepcja uwzględnia obecne zadrzewienie parku i pozostałości dawnego układu. W nawiązaniu do dawnych funkcji „koła zabaw” wprowadzono elementy do niego przylegające, takie jak placyk z altaną czy karuzelę.
 

W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW W RAMACH PROJEKTU PLANUJE SIĘ:
-układ kompozycyjny: nowy układ alejek i placów parkowych został stworzony w nawiązaniu do swobodnego układu z XIX w.;
-place i kwietniki: w rejonie groty Zyblikiewicza i fontanny zaprojektowano plac w oparciu o materiały archiwalne (plac o podłużnym kształcie z rabatą kwiatową pośrodku). Podobnie sytuację ukształtowano w rejonie pensjonatu „Marta”. Wydzielono tam niewielki plac z okrągłą rabatą w celu zaakcentowania elewacji pensjonatu w odniesieniu do występujących tu niegdyś rabat. Kolejny plac to przywrócone miejsce widowni wokół altany muzycznej niezbędne do wznowienia aktywności tego obiektu. Następnym placem jest
przestrzeń wokół altany przy stawie.
-dostępność: wokół Parku zaprojektowano ażurowe ogrodzenie o wys. ok. 120 cm. Dostęp do parku możliwy będzie przez 10 bram.
-ogród botaniczny: w półn.-zach. części zaprojektowano ogród botaniczny. Ze względu na naturalne zróżnicowanie i ukształtowanie terenu ogród położony na tarasach ziemnych. Piętrowość, zróżnicowanie terenu oraz bogata szata roślinna spowodują, że park stanie się bardziej atrakcyjny. Przez obszar ogrodu płynie ciek wodny, który również pozwala na ciekawe zagospodarowanie i wprowadzenie gamy roślin wodnych czy bagiennych. Wyznaczono strefy jak rosarium, roślinność wodna, ogród skalny, roślinność ozdobna oraz strefa flory Szczawnicy;
-plac zabaw: bezpośrednią kontynuacją części edukacyjnej jest strefa rekreacyjna. Obie te strefy mają się przenikać i tworzyć wspólną przestrzeń, gdzie edukacja łączy się z rozrywką. Obok ogrodu zaprojektowano place zabaw, z uwzględnieniem różnych przedziałów wiekowych;
-elementy wodne: istniejące elem. wodne zostały przeprojektowane w nawiązaniu do swobodnego charakteru parku. Istniejąca linia brzegowa stawu, jak i rzeczka, zostały ukształtowane w płynne, naturalne linie wpisujące się w otaczający krajobraz;
-altana wypoczynkowa: w sąsiedztwie stawu zaprojektowano altanę. Ma ona zachęcić użytkowników do przedłużenia pobytu na terenie parku. W swym detalu nawiązuje do architektury „szwajcarskiej”;
-altana muzyczna, umożliwiająca organizowanie ogólnodostępnych, kameralnych wydarzeń artystycznych czy organizację kina letniego. Należy podkreślić KOMPLEKSOWOŚĆ PROJEKTU – Park Dolny w swoim programie przewiduje wiele ciekawych i interesujących możliwości, które pozwolą ożywić to miejsce i przywrócić dawną świetność.

 

WIZUALIZACJA - galeria  

 


21 czerwca 2010 - Umowy o rewitalizacji Parku Dolnego oraz Placu Dietla i ulicy Zdrojowej w Szczawnicy - podpisane

 

 

 


12 styczeń 2011 - BIP - Zamówienia publiczne - ogłoszenia - Rewitalizacja uzdrowiskowego Parku Dolnego w Szczawnicy wraz z elementami małej architektury uzdrowiskowej
 


 

GALERIA ZDJĘĆ - prace bieżące   (ostatnia aktualizacja 28 września 2012 r.)

GALERIA ZDJĘĆ - Park Dolny udostępniony zwiedzającym   ( 09 listopad 2012 r.)