Przejdź do stopki

Petycja ws. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanych Samoobrony Gminnej

Treść

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 870) podaje się do wiadomości, że w dniu 17 sierpnia 2022 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica wpłynęła petycja Pani Teresy Garland, w sprawie „utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy”.

Skan petycji (.pdf)

 

Przedmiot petycji pani Teresy Garland, czyli „utworzenie oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego mieszkańca tej gminy” pozostaje poza ustawową właściwością samorządu Miasta i Gminy Szczawnica.

W związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, przesłał petycję do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, czyli Ministerstwa Obrony Narodowej. Autorka petycji, odrębnym pismem została powiadomiona o przekazaniu petycji do MON.

Skany pism Przewodniczącego Rady skierowanych do Ministerstwa Obrony Narodowej oraz autorki petycji znajdują się w załączeniu.

Odpowiedź (.pdf)

Pismo do MON (.pdf)