Przejdź do stopki

Dobudowanie infrastruktury rowerowej w mieście Biała Spiska

Treść

Tytuł mikroprojektu:
Dobudowanie infrastruktury rowerowej w mieście Biała SpiskaSpiska                            
Numer mikroprojektu: INT/ET/PO/1/III/A/0189

 

Partnerzy mikroprojektu:
Miasto Biała Spiska i Miasto Szczawnica

 

Okres realizacji: 04/2020-10/2020

 

Cel mikroprojektu:
Głównym celem projektu jest ochrona i rozwój naturalnego dziedzictwa na pograniczu polskosłowackim przez modernizację infrastruktury transgranicznej w obszarze turystyki rowerowej – budowę uzupełniającej infrastruktury do istniejących tras rowerowych.

 

Specyficzne cele mikroprojektu:
1. Zwiększyć funkcjonalność, atrakcyjność, liczbę odwiedzin, korzystanie z kulturalnego i naturalnego dziedzictwa regionu podtatrzańskiego pogranicza polsko-słowackiego.
2. Dobudować wyposażenie uzupełniające, infrastrukturę rowerową do istniejących tras rowerowych podtatrzańskiego regionu pogranicza polsko-słowackiego.
Przybliżyć tereny cenne pod względem historycznym i przyrodniczym turystom rowerowym oraz stworzyć bezpieczne warunki poruszania się dla rowerzystów i rodzin z dziećmi w celu poznawania okolicznej przyrody.

 

Zadania mikroprojektu:
1. Dobudowanie ścieżki rowerowej – połączenie centrum miasta z siecią ścieżek rowerowych w ramach Szlaku wokół Tatr
2. Pumprock – športové podujatie na bike parku/Pumprock – wydarzenie sportowe w bike-parku
3. Promocja i zarządzanie mikroprojektu

 

Budżet projektu:
Całkowite koszty kwalifikowalne:   57 229,56  EUR
Dofinansowanie mikroprojektu z EFRR (85%): 48 645,12 EUR
Dofinansowanie mikroprojektu z budżetu państwa (10%): 5 722,95 EUR
Dofinansowanie mikroprojektu z  budżetu miasta (5%): 2 861,49 EUR

 


Mikroprojekt pt. „Dobudowanie infrastruktury rowerowej w mieście Biała Spiska” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.