Przejdź do stopki

Porzadek obrad posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych 28.02.2022 r. 15:00

Porzadek obrad posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych 28.02.2022 r. 15:00

Treść

Porzadek obrad posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, w dniu 28 lutego 2022 roku, o godzinie 15:00, w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica).

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szczawnica w 2022 roku”.
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w Statucie Miejsko Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy.
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy oraz nadania jej Statutu, a także zmiany Uchwały w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy.
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Szczawnica uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na 2022 rok.
11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13. Zakończenie posiedzenia.