Przejdź do stopki

21.09.2023 - Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych

Treść

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 września 2023 roku ( czwartek), o godzinie 15:00, w siedzibie Rady Miejskiej odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych.

 

Proponowany porządek obrad posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym. 
 4.  Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej po działce stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica.
 5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.  
 6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Nowym Targu, w tym Sądu Pracy.
 7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego„Szafranówka”, przyjętego uchwałą Nr L/371/2022 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 4 października 2022 r Poz. 6409)  
 8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2023.   
 9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica. 
 10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr II/3/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku.
 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia.