Przejdź do stopki

Spotkanie na granicy

Spotkanie na granicy

Treść

Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości kulturowej i przyrodniczej Szczawnicy i Leśnicy jako narzędzie udostępnienia, edukacji i promocji dziedzictwa przyrodniczo kulturowego obszaru pogranicza polsko słowackiego


Spotkanie na granicy


W poniedziałek 17.06.2019 roku wraz z grupą uczniów ze szczawnickich szkół wyruszyliśmy na spotkanie do zaprzyjaźnionej Leśnicy z którą realizowaliśmy wspólny projekt pt: „Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości kulturowej i przyrodniczej Szczawnicy i Leśnicy jako narzędzie udostępnienia, edukacji i promocji dziedzictwa przyrodniczo kulturowego obszaru pogranicza polsko słowackiego”. Pomimo deszczowej pogody humory dopisywały wszystkim uczestnikom. Po dotarciu na miejsce zostaliśmy powitani przez Starostę Leśnicy Jano Gondka oraz przedstawicieli Pienińskiego Parku Narodowego ze Słowacji. Spotkanie rozpoczęło się od zasadzenia drzewa, które jest symbolem trwania i nieprzemijalności współpracy pomiędzy naszymi miejscowościami leżącymi na pograniczu. Następnie dzieci ze szkół Szczawnicy i Leśnicy uczestniczyły w różnych zajęciach dotyczących flory i fauny występującej na terenie Pienin, które przygotowali pracownicy PIENAPU. Przedstawiciele grona najmłodszych chętnie uczestniczyli w różnych grach i zabawach próbując swoich sił między innymi w odgadywaniu śladów zwierząt występujących na naszym terenie i układaniu puzzli związanych z tematyką ekologiczną. Atrakcją był również pokaz sprzętu ratownictwa górskiego oraz samochodu strażackiego. Na koniec wszystkie dzieci obejrzały teatrzyk z inscenizacją dotyczącą legendy o wodniku, zostały poczęstowane ciepłym posiłkiem oraz otrzymały drobny upominek.
Podczas spotkania rozdawane były ulotki na temat gatunków zagrożonych na terenie Pienińskiego Parku Narodowego zarówno w języku polskim jak i słowackim a całe spotkanie odbyło się przy dźwiękach muzyki regionalnej.

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020