Przejdź do stopki

Realizacja projektu "Wiem kim będę"

Realizacja projektu

Treść

Już 1 lipca ruszamy z realizacją mikroprojektu „Wiem kim będę”, projekt skierowany jest do uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy oraz Szkoły Podstawowej im.M.R. Štefánika w Spisskiej Bela. W celu ustalenia szczegółów pracy związanej z realizacją mikroprojektu dnia 26.06.2019 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne Dyrektorów szkół podstawowych oraz pracowników koordynujących projekt.

W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania:

  1. Wymiana wspólnych doświadczeń - w miesiącach lipiec-sierpień 2019 nauczyciele Szkoły Podstawowej nr.2 oraz Szkoły Podstawowej ze Spisskiej Belli opracują Polsko-Słowacki program dydaktyczny z zakresu nauczania doradztwa zawodowego oraz języka angielskiego.

  2. Utworzenie w Szkole Podstawowej nr.2 w Szczawnicy Centrum Edukacji Transgranicznej poprzez wyposażenie pracowni multimedialnej w meble, 16 stanowisk komputerowych i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć. Pracowania zostanie utworzona w miesiącach lipiec, sierpień 2019.

  3. W roku szkolnym 2019/2020 każdy uczestnik/uczestniczka projektu odbędzie 40 godzin nauki języka angielskiego oraz 15 godzin doradztwa zawodowego.

  4. W marcu 2020 roku spotkanie Polskich i Słowackich uczniów w Krakowie podczas wyjazdu edukacyjnego na Targi Edukacyjne - Festiwal Zawodów w Małopolsce.

5. Przygotowanie książki edukacyjnej, która przedstawiać będzie: opracowany program nauczania doradztwa zawodowego, uczestników projektu oraz etapy realizacji projektu.

6. W czerwcu 2020 roku prezentacja książki edukacyjnej „Wiem kim będę” w formie prezentacji multimedialnej, uczniowie/uczennice Polscy oraz Słowaccy przedstawią efekty swojej pracy.

Budżet projektu 52.757,90 w tym 10 % wkład własny MiG Szczawnica.