Przejdź do stopki

Spotkanie parterów projektu „Wiem kim będę”

Spotkanie parterów projektu „Wiem kim będę”

Treść

Dnia 03.07.2019 r. odbyło się spotkanie parterów projektu „Wiem kim będę” w Szczawnicy. W spotkaniu wzięli udział Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica - Grzegorz Niezgoda, Burmistrz Miasta Spisska Bela- Jozef Kuna, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr.2 w Szczawnicy, Szkoły Podstawowej im.M.R. Štefánika w Spisskiej Bela oraz pracownicy koordynujący pracę projektu.

Podczas spotkania odbyła się transgraniczna wymiana wspólnych doświadczeń w zakresie nauczania doradztwa zawodowego oraz języka angielskiego, co przyczynić się ma do opracowania programu uzupełniającego podstawę programową z doradztwa zawodowego oraz języka angielskiego

Realizacja programu ma na celu przygotowanie uczniów i uczennic do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia poprzez opracowanie indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej oraz rozwinąć kompetencje uczestników projektu w zakresie języka angielskiego.

Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.