Przejdź do stopki

Uczymy się w Centrum Edukacji Transgranicznej !

Uczymy się w Centrum Edukacji Transgranicznej !

Treść

Uczymy się w Centrum Edukacji Transgranicznej !

W ramach realizacji projektu „Wiem kim będę” powstała nowa pracownia multimedialna w Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy.

Centrum Edukacji Transgranicznej wyposażono w meble, 16 zestawów komputerowych, wykonano instalacje elektryczną i informatyczną. Uczniowie mogą korzystać z zakupionych pomocy edukacyjnych do nauczania języka angielskiego oraz doradztwa zawodowego.

Wartość zakupionego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych to 74.529,58 zł w tym wysokość dofinansowania 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 5% Budżet Państwa, 10% Wkład własny.

Projekt realizowany w ramach mikroprojektu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 „Wiem kim będę”.