Przejdź do stopki

"Wiem kim będę"

Treść

W ramach promocji działań projektu „Wiem kim będę” uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy oraz Szkoły Podstawowej w Spisskiej Beli otrzymali materiały promocyjne zakupione przez Miasto i Gminę Szczawnica z budżetu projektu. Materiały będą służyć uczniom podczas realizacji projektu jako pomoce dydaktyczne.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie świadomości uczniów/uczennic objętych projektem w zakresie możliwości jakimi dysponuje aktualny rynek pracy, zapobiegać

przedwczesnemu rezygnowaniu z edukacji, a także pokazać szerokie możliwości

zarobkowe co przyczynić się ma do zmniejszenia liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wysokość dofinansowania 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 5% Budżet Państwa, 10% Wkład własny.

Projekt realizowany w ramach mikroprojektu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 „Wiem kim będę”.


 

Zdjęcia