wróć
CEIDG - jak załatwić sprawę

CEIDG - jak załatwić sprawę

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa, złożenie wniosku
CEIDG-1, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, możliwe jest WYŁĄCZNIE po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem merytorycznym pod numerem 18 262 22 03 wew. 41.
Celem usprawnienia obsługi interesantów, a tym samym skrócenia czasu oczekiwania prosimy Przedsiębiorców o podawanie w trakcie rozmowy telefonicznej numeru identyfikacji podatkowej NIP.