wróć
Konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 2020/2021

Konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 2020/2021

Regulamin „Konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 2020/2021”


1. Cel: podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych miasta, a w szczególności podkreślenie wyjątkowości i niepowtarzalnego uroku Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
2. Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
3. Uczestnicy:
I kategoria :
- sanatoria, zakłady pracy, placówki gastronomiczne oraz handlowe,
II kategoria :
- budynki jednorodzinne i posesje osób fizycznych (nie prowadzące działalności handlowej
i gastronomicznej),
III kategoria :
- balkony oraz okna w budynkach wielorodzinnych.
4. Ocena wyników :
Oceny dokona Komisja Konkursowa w składzie :
• przedstawiciel Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej,
• przedstawiciel Klubu TPSP Koło „PIENINY”,
• przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy,
• przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury.
5. Skala ocen : od 1-10 punktów za:
• ogólne wrażenie estetyczne
• różnorodność wykorzystanych elementów dekoracji
• pomysłowość i oryginalność kompozycji
6. Termin rozstrzygnięcia: Komisja Konkursowa w okresie od 24. 12. 2020 r. do 10. 01. 2021 r. dokonywać będzie oceny dekoracji.
7. Nagrody :
I kategoria:
sanatoria, zakłady pracy, placówki gastronomiczne oraz handlowe
I miejsce - 1.000,00 zł
II miejsce - 650,00 zł
III miejsce - 350,00 zł
II kategoria:
Właściciele budynków prywatnych (nie prowadzący działalności handlowej
i gastronomicznej)
I miejsce - 1.200,00 zł
II miejsce - 800,00 zł
III miejsce - 600,00 zł
III kategoria:
balkony oraz okna w budynkach wielorodzinnych
I miejsce - 400,00 zł
II miejsce - 300,00 zł
III miejsce - 200,00 zł
8. Wręczenie nagród nastąpi w I kwartale 2021 r. w sposób zależny od sytuacji związanej z pandemią COVID-19, o czym laureaci zostaną poinformowani.
9. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja Konkursowa.
10. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z Organizatorem niniejszego konkursu.
11. Interpretacje niniejszego regulaminu należą wyłącznie do Organizatora.
 


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
Grzegorz Niezgoda

 

GALERIA