wróć
Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejsze ukwiecenie posesji prywatnych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2020

Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejsze ukwiecenie posesji prywatnych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2020

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZE UKWIECENIE POSESJI PRYWATNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA W ROKU 2020


Jak co roku Miasto i Gmina Szczawnica organizuje Konkurs na najpiękniejsze ukwiecenie posesji prywatnych w celu podniesienia atrakcyjności i walorów estetycznych Gminy.
W roku 2020 zostało zgłoszonych 16 posesji prywatnych. z tego 10 w kategorii I - czyli prywatne posesje przy budynkach jednorodzinnych  i 6 w kategorii II - balkony w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych.  Posesje do konkursu były zgłaszane przez właścicieli, przedstawicieli Rady lub osoby trzecie, które podziwiały ukwiecone posesje. Pod uwagę brane były dwie kategorie tj.: balkony oraz ogrody przydomowe.
Poniżej wymieniono skład komisji, który dokonał przeglądu zgłoszonych posesji:
Przedstawiciele Rady Miejskiej - Pani Anna Gębala, Pan Jacek Gębala
Przedstawiciel Klubu TPSP Koło „PIENINY” – Pani Anna Malinowska
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury – Pani Alina Lelito
Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica – Pani Jolanta Poręba
W dniu 23 lipca br. komisja konkursowa powołana przez Burmistrza, w składzie dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej, przedstawiciela TPSP Koło Pieniny, przedstawiciela UM i G Szczawnica oraz przedstawiciela MOK-u dokonała oceny zgłoszonych do konkursu posesji prywatnych przy budynkach jednorodzinnych.
Komisja wybierając nagrodzone posesje oceniała dobór kwiatów, ich ilość, pomysłowość przy tworzeniu ogrodowych i balkonowych aranżacji, a przede wszystkim pracę włożoną w zagospodarowanie i utrzymanie rabat oraz donic na balkonach.
I kategoria – prywatne posesje przy budynkach jednorodzinnych
1. miejsce 1.500,00 zł - Anna Łyczewska
2. miejsce 800,00 zł - Maria Ziemianek
3. miejsce 500,00 zł - Teresa Mos
II. kategoria balkony w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych
1. miejsce 1.000,00 zł  – Jadwiga Salamon
2. miejsce 600,00 zł - Stanisława Marszycka
3. miejsce 400,00 zł - Paweł Kwiecień

Gratulacje!

 

GALERIA